ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

ЛЕК НАРОДНО БИЛЕ се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на lek.narodnobile.com .

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от „Лек Народно Биле“, със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик, телефон за контакт 0896 85 86 31 и електронна поща: lek.narodnobile@gmail.com

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:

  • Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.  Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от ЛЕК НАРОДНО БИЛЕ и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на narodnobile.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща narodnobile@gmail.com.
  • Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на narodnobile.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  narodnobile@gmail.com.
  • Други данни – освен посочената по-горе информация, ЛЕК НАРОДНО БИЛЕ събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies).

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно НАРОДНО БИЛЕ при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват ЛЕК НАРОДНО БИЛЕ за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

ЛЕК НАРОДНО БИЛЕ може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начин не се предоставят на трети лица. ЛЕК НАРОДНО БИЛЕ не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ЛЕК НАРОДНО БИЛЕ може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.